BI 1 (4th, revised ed., 2005)

Kitāb Maqālāt al-islāmīyīn wa-iḫtilāf al-muṣallīn


Abu 'l-Ḥasan ʿAlī b. Ismāʿīl al-Ašʿarī

Edited by Hellmut Ritter

4th, revised edition, Beirut, 2005

XXXII, 684 pp.

BI 1

View content

Download (full PDF)