Back to Publications

Talḫīṣ al-adilla li-qawāʿid at-tauḥīd (Part 2)

BI 49 ,2

Author : Ibrāhīm Ibn-Isḥāq aṣ-Ṣaffār

Editors : Edited by Angelika Brodersen

Beirut, 2014

Part 2, 492 pp.

 

Download (full PDF)