Back to Publications

Talḫīṣ al-adilla li-qawāʿid at-tauḥīd (Part 1)

BI 49 ,1

Author : Ibrāhīm Ibn-Isḥāq aṣ-Ṣaffār

Editors : Edited by Angelika Brodersen

Beirut, 2011

500 pp.

Download (full PDF)